درب و بدنه یخچال های سامسونگ در داخل کشور تولید خواهد شد