آیت الله هاشمی: همه ضربه های 8 سال گذشته را نگفته ایم/ داعش در شرق کشور پایگاه زده است