یک و میلیون 300 هزار کلاس اولی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند