۴۰۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی و عراقی در ایران تحصیل می‌کنند