برگزاری کنگره سراسری تازه‌های قلب و عروق با حضور 20 سخنران خارجی