دیدار نمایندگان جدید کشورمان در ویتنام، ارمنستان و شانگهای با رییس جمهور