فردا؛ افتتاح بزرگترین خط مترو خاورمیانه/مختصات فنی و اجرایی