سایت نزدیک به قالیباف: کمپین نخریدن خودروی داخلی خیانت تمام عیار است؛ خودروهای داخلی هم کیفیت دارند و هم گران نیستند؛ هزینه سرپا نگهداشتن این صنعت را باید بدهیم؛تاکور شود هر آن که نتواند دید!