صالحی: امیدواریم بحث فعالیت‌های گذشته و حال ایران تا ۱۵ دسامبر بسته شود