گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و فرانسه برای تولید محصولات کشاورزی