نیمه شمالی خط سه مترو تهران با حضور روحانی و قالیباف افتتاح می‌شود