اجرای طرح «صبحانه خوردن کلاس اولی‌ها با معلم» در روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه هر هفته