پشت پرده جنجال جدید در استقلال و قهر ستاره ملی پوش مشخص شد !