اسکوچیچ: روی کار خودم تمرکز می‌کنم/ فقط تیم ملی برایم مهم است