رقابت تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان در مسابقات کسب سهمیه المپیک