پایان همکاری با مربی تیم ملی و اعتماد به یک جوان؛/ شوک ناگهانی به ناآماده‌ترین سپاهانِ فصل (عکس)