۶۰ اثر برگزیده همایش ملی فقر در سیره علی(ع) چاپ و منتشر می‌شود