آخرین حضور جمشید مشایخی در فیلمی که برایش دستمزد نگرفت + عکس