پنجره نقل و انتقالات استقلال و پرسپولیس بسته است ؛ مسئول نقل و انتقالات لیگ برتر خبر داد