نتایج روز نخست از هفته اول دور رفت مسابقات لیگ برتر اسکواش