طعنه سنگین سیامک نعمتی پس از بالاتر قرار گرفتن از استقلال در جدول لیگ برتر