صعود و نزول بورس تهران | کاهش ۳ هزار و ۲۴۸ واحدی شاخص کل