بورس جامه قرمز بر تن کرد | کاهش ۲۵ هزار و ۳۶۹ واحدی شاخص کل