بورس در سومین روز هفته؛ همچنان در مسیر کاهش | افت ۲۱ هزار و ۷۳۶ واحدی شاخص کل