بورس تهران ارتفاع کم کرد | کاهش ۲۲ هزار و ۴۰۱ واحدی شاخص کل