بورس تهران همچنان در مسیر نزول | افت بیش از ۱۶ هزار واحدی شاخص کل