بورس یکدست قرمز شد/ ریزش 15 هزار واحدی شاخص در 15 دقیقه