بورس تهران قرمزپوش شد | افت ۲۴ هزار و ۲۶۲ واحدی شاخص کل