بورس تهران عقب نشست | کاهش ۱۵ هزار و ۳۲۵ واحدی شاخص کل