تعزیه شام غریبان با استقبال خانواده‌ها در خانه هنرمندان + عکس