تصویب آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک