کمیته ملی المپیک مسابقه ورزشی، هنری و ادبی برگزارمی‌کند