شصت‌ودومین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد