حدود نیمی از صهیونیست‌ها نگران هزینه‌های جاری هستند