ناظمی در جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک گزارش می‌دهد