مشخص شدن دستور جلسه شصت‌ویکمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک