نشست مسئولین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با روسای فدراسیون های المپیکی