فیلمی که جمشید مشایخی با زور قرص سر صحنه آن حاضر می‌شد