نفت عملا از هزینه‌های جاری کشور در بودجه 99 حذف نشده است