خاطره جالب آقای بازیگر از استاد جمشید مشایخی در فیلم بن بست وثوق+فیلم