هزینه‌های جاری دولت بازبینی می‌شود/ تشکیل کمیته بازبینی خدمات دولتی