خصولتی‌ها بلای جان اقتصاد خصوصی/ بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود