فیلم / مراسم شام غریبان حسینی در حرم حضرت رقیه (س)