حضور احمدی نژاد در مراسم شام غریبان بیت رهبری(عکس)