عکس | احمدی نژاد در مراسم شام غریبان حسینیه امام خمینی