جشنواره فیلم شهر با یاد جمشید مشایخی آغاز می‌شود / تجلیل از نیروهای خدمات شهری