یاد جمشید مشایخی با دیالوگ معروف فیلم «سوته‌دلان» گرامی داشته شد | عکس