ارکستر ملی به یاد جمشید مشایخی می‌نوازد/ جزییاتی از یک اجرای ویژه