جمشید مشایخی و خاطراتی که به جا گذاشت و رفت/ وزیر اعظم و خداحافظی آخر خارج از مرزها/ رفقای نیمه راه عادل/ هدیه تهرانی و دغدغه های انسانی‌اش