به بهانه عکس یادگاری از بازیگران دزدی می کردیم! / پلیس دزدان مراسم جمشید مشایخی را دستگیر کرد